„Záměrem akce je zpřístupnit veřejnosti část z 213 domů na starém Hradci, jejichž historie byla podrobně popsána ve výše zmíněné knize vydané v listopadu loňského roku,“ uvedla organizátorka akce Helena Rezková. Dodala, že autor knihy, hradecký badatel Zdeněk Doubek, shromažďoval podklady k vydání knihy 64 let.

Zpřístupnění objektů museli pořadatelé projednat se dvěma desítkami vlastníků, z nichž mnozí nabídli nejen otevření dvorů, nádvoří a veřejných prostor, ale například i sklepů, půd a dalších míst očím běžného návštěvníka starého města dosud ukrytých.

Kromě Bílé věže a Městské hudební síně budou zpřístupněny například sklepy staré radnice na Velkém náměstí, areál knihovny Lékařské fakulty UK Na Hradě i městská knihovna, biskupství, rektorát hradecké univerzity, Galerie moderního umění, divadelní Studio Beseda a další objekty.

Vstupenky zájemci získají v době konání na podsíni Malého náměstí nebo u informačního centra na Velkém náměstí.

Zajímavý bude také doprovodný program. O půl druhé odpoledne bude obnoveno historické korzo na Velké podsíni, na dvorku klihovny Lékařské fakulty UK Na Hradě odehraje Divadlo DNO s herci z brněnské Husy na provázku několik krátkých představení, u Městské hudební síně bude možné navštívit jarmark, chybět nebudou ani hudební vystoupení u Klicperova divadla. (čer)