V Hradci Králové se běh pořádal u rybníku Biřička. Běžci si mohli vyzkoušet profesionálně měřené trasy na pět a deset kilometrů, další zájemci se připojili ke kratším, rodinným a dětským běhům.

„Běh pro Paměť národa v Hradci Králové jasně ukázal, že Východočechům není úcta k hrdinům dvacátého století cizí a že nejenom běžci, ale také nesportovci se dokáží přemoci a s vypětím všech sil běžet za konkrétní osobu či osoby, kterých se jeden či oba totalitní režimy v Československu dotkly,“ shrnul ředitel pobočky Paměti národa v Hradci Králové, Tomáš Heller.

Prvního hradeckého ročníku se zúčastnilo 53 běžců a dalších minimálně čtyřicet lidí se zapojilo do rodinného běhu. Celkem se sobotní akce v pěti městech zúčastnilo 1660 lidí. Na startovném organizátoři vybrali přes půl milionu korun. Výtěžek charitativního běhu půjde na další dokumentaristickou práci. Portál Paměti národa v současnosti nabízí asi sedm tisíc příběhů, a to válečných veteránů, odbojářů, přeživších holocaustu, politických vězňů, disidentů, ale i třeba spolupracovníků StB nebo členů KSČ.