Obsahem projektu je především výměna zkušeností se zahraničními partnery v několika oblastech, přičemž prioritou je oblast sociální rehabilitace a podpora vymezené cílové skupiny k návratu na trh práce a k běžnému způsobu života v přirozeném prostředí.

Zahraničními partnery projektu jsou Charita Magdeburk (Německo) a Institut Krista Velekněze, o.s., Žakovce (Slovensko), kteří mají již bohaté zkušenosti se sociální rehabilitací lidí bez domova, dlouhodobě nezaměstnaných a těžko zaměstnatelných z důvodu různých handicapů (výkon trestu, žádná nebo nízká kvalifikace, závislosti, zdravotní stav apod.), ale také se sociálním podnikáním.

Oblastní charita Hradec Králové, která již několik let poskytuje službu sociální rehabilitace v Domě Matky Terezy, středisku sociálních služeb pro lidi bez domova, plánuje na základě zkušeností partnerů revidovat, dopracovat a ověřit stávající metodiku přímé práce s uživateli v souladu se standardy kvality, realizovat akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách rozšířený o sociální rehabilitaci a také se kvalifikovaně rozhodnout pro nejvhodnější formu dalšího rozvoje poskytované služby pro uvedenou cílovou skupinu, zvážit cestu sociálního podnikání. Kromě hlavního tématu předmětem výměny zkušeností bude dále dobrovolnická služba, dluhové poradenství, aktivity pro matky s dětmi bez domova, domácí násilí. Projekt bude probíhat formou workshopů, elektronické komunikace, v jeho závěru se uskuteční konference za účasti partnerů, realizován bude výše zmíněný kurz.

Smlouva byla podepsána v září

Smlouvu o partnerství na projektu podepsala ředitelka Oblastní charity Hradec Králové Aneta Maclová spolu s ředitelem magdeburské Oblastní charity Hansem Köneckem a statutárním zástupcem žákovského IKV Pavlem Vilčekem v Huysburgu po poutní slavnosti magdeburské diecéze v neděli 5. září.

„I přesto, že máme již dost bohaté zkušenosti s podporou lidí bez domova, dlouhodobě nezaměstnanými, budeme vděčni za jakékoliv podněty ze strany našich partnerů, za nové nápady, inspiraci pro další rozvoj služby sociální rehabilitace. Není snadné volit vždy konkrétní metody práce s uvedenou cílovou skupinou, která je skutečně hodně rozmanitá a specifická tak, aby byly efektivní a přinesly skutečný návrat těchto lidí do běžného života,“ objasňuje Aneta Maclová: „A právě o zkvalitnění a zefektivnění naší práce se budeme snažit v tomto projektu,“ dodává.

(am)