„K lidem ve zmíněných oblastech nás pojí dlouholetá přátelství, proto jsme se rozhodli pomoci, když vidíme, jak těžkými zkouškami nyní prochází. Předem upřímně děkuji všem, kteří se do sbírky zapojí a projeví tak svoji solidaritu a lidskost,“ uvedla ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Aneta Maclová. Finanční dary můžete indickým sirotkům, strádajícím rodinám a nemocným zaslat na sbírkové konto 1387434288/2700 (uveďte variabilní symbol 54000).

„V uzavřených školách jsme zřídili provizorní zdravotnická střediska, kde pomáháme nemocným. Katolická církev v Bangalore také provozuje tři nemocnice. Kromě toho vypomáháme pozůstalým uspořádat důstojné poslední rozloučení. Budeme nesmírně vděční za jakoukoliv pomoc,“ popisuje aktuální situaci ve své oblasti indický arcibiskup v Bangalore Peter Machado, partner hradecké Diecézní charity v projektu Adopce na dálku a rozvojové pomoci.

„Čeští dárci projevili velkou solidaritu už loni na jaře v době největšího lockdownu, kdy na potravinovou pomoc hladovějícím v Indii přispěli přes jeden milion korun a pomohli tak více než dvěma tisícům chudých rodin. Děkujeme a věříme, že společně pomůžeme strádajícím lidem v Indii i v aktuální krizové situaci,“ připojuje se Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku, který je neustále ve spojení s indickými partnery.

Více informací o pomoci hradecké Diecézní charity v Indii najdete na webu www.hk.caritas.cz a www.adopce.hk.caritas.cz.