Rozšíření umožní pořízení druhého robotického systému da Vinci Xi za zhruba 70 milionů korun, který byl v královéhradecké nemocnici nainstalován koncem srpna.

„Robotické operace jsou pro pacienty šetrnější, s malými pooperačními komplikacemi a výrazně zkracují délku hospitalizace po operaci. Druhý robotický systém, který jsme se rozhodli pořídit v souladu s požadavky dalších oborů, umožní rozvoj robotického operování v oblasti hrudní chirurgie a otorinolaryngologie,“ uvedl ředitel nemocnice Aleš Herman.

Robotické operace provádějí specialisté zdejší nemocnice od ledna 2016, postupně nemocnice se systém začal uplatňovat na urologické, chirurgické, gynekologické a kardiochirurgické operace.

Mléčná banka uvítá mléko od matek do šesti měsíců věku jejich dítěte. Ilustrační foto.
Pomozte novorozencům. Hradecká nemocnice hledá dárkyně mateřského mléka

„Celkem nemocnice provedla přes 2300 robotických operací. Jen v loňském roce se ve Fakultní nemocnici Hradec Králové provedlo 438 těchto výkonů. Jedním z nejčastěji prováděných zákroků za pomoci robotického systému je operace prostaty, po které jsou pacienti hospitalizováni většinou tři dny, přitom při klasické operaci to bylo kolem sedmi dnů,“ upozornil mluvčí nemocnice Jan Špelda.

Když operuje da Vinci

„Robotický systém budou nově využívat pro operace pacientů také kolegové z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a specialisté na hrudní chirurgii Kardiochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. První standardní robotická operace pacienta na světě byla provedena v roce 2000. Za 23 let se jasně prokázaly výhody pro pacienty, operatéry a při správném vedení robotického centra i pro nemocnici. Je povzbudivé, že Česká republika sleduje podobný trend,“ doplnil přednosta Urologické kliniky a vedoucí Robotického centra hradecké Fakultní nemocnice Miloš Broďák.

Robotický operační systém da Vinci Xi je víceramenný systém, který simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzole a pohybuje pracovními rameny robota, která miniaturními vpichy provádějí v těle pacienta operační výkon.

„Pořízení druhého systému umožní další rozvoj této tolik požadované operační léčby. Jde o správný trend ve zdravotnictví, kdy se budují velká operační centra. Ta provádějí robotické operace ve velkých počtech, a to je spojeno se získáváním mnoha dalších zkušeností. S tím jde ruku v ruce další zvyšování kvality operační léčby,“ dodává Špelda.