Studenti i veřejnost

Problematiku nastíní Cyril Höschl z Univerzity Karlovy, kterého si Interdisciplinární centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti při Katedře filozofie a společenských věd Filozofické fakulty UHK pozvalo jako svého letos posledního hosta.

Vedle studentů a absolventů Univerzity Hradec Králové je přednáška určena také široké veřejnosti.

Nezvyklý pohled

„Přednáška přináší nezvyklý pohled na depresi jako fenomén do značné míry evolučně adaptivní a poukazuje na sociobiologické teorie označující depresi jako jeden z mechanismů, které udržují hierarchii dominance a tedy strukturu společnosti," slibuje Cyril Höschl, psychiatr a vysokoškolský pedagog.