Již téměř pět stovek lidí si zvolilo možnost, dožít poslední dny svého života důstojně a bez bolestí doma, ve svém bytě, obklopen věcmi, které má rád, s milovanými blízkými.

Domácí hospicová péče funguje v krajském městě a v jeho okolí do 30 kilometrů. Jejím cílem je poskytování vysoce kvalifikované odborné zdravotní a sociální péče. V neposlední řadě pomáhá rodině následně i po úmrtí jejího člena.

Odbornou péčí rodinu doprovází tým lékařů paliativní péče a hospicových zdravotních sester, sociální pracovnice a psycholog. Jejich přítomnost, vlídné slovo, účast dodávají rodinám zklidnění, útěchu, sílu a odvahu. Nikdo nezůstane v těžkých chvílích sám. To je hlavním smyslem této péče.