Ve spolupráci s brigádním generálem došlo k oslovení statutárního města Hradec Králové, které přispělo nemalou finanční částkou. Celkové náklady na vybudování informačního centra činily 269 000 korun, přičemž finanční částku ve výši 200 tisíc korun uhradilo statutární město Hradec Králové a 69 tisíc korun byly náklady Policie České republiky.

Představitelé královéhradecké policie si od otevření informačního centra slibují mnohé. Podle známé pravdy, že náklady vynaložené na prevenci jsou vždy nižší než řešení celé řady katastrofických následků, hodlají policisté podchytit určité cílové skupiny občanů a ozřejmit jim konkrétní problematiku názornými příklady, třeba v podobě instruktážních filmů. "Toto preventivní a informační centrum je zaměřeno na cílové skupiny obyvatel od mládeže až po seniory, a my jim tímto chceme dát první a jasný signál, že máme zájem spolupracovat a poskytovat občanům informace, které je zajímají. Samozřejmě, my ty informace máme k dispozici a můžeme je i poskytnout podle profilace zájmu ze strany občanů. Doufám, že občané konečně začnou chodit i nám vstříc," podotkl Petr Přibyl, ředitel krajské policie. Prvotní myšlenka a popud k realizaci vznikl ve městě Jičín, kde již podobné přednáškové akce probíhají.

"Inspiraci jsem získal v Jičíně, kde pořádají přednášky pro žáky škol a mládež. Takový způsob prezentace se nám jevil jako velmi vhodný způsob pro děti, kdy zároveň mohou opustit školu a navštívit budovu Policie České republiky," podotkl Jan Čížkovský, policista, jenž koordinoval a realizoval celý projekt.

"Místnost bude multimediálně vybavená a má sloužit jak k prezentaci, tak k tvorbě informačních a preventivních materiálů. Kontaktní informace budou zveřejněny na internetových stránkách Policie České republiky Královéhradeckého kraje. Tam budou k nalezení veškeré informace a potřebné kontakty," uzavřela Ivana Ježková, krajská tisková mluvčí královéhradecké policie.

(jo)