Krajská metropole se dlouhodobě pohybuje na vrcholu žebříčků mapujících kvalitu života a bydlení.

Jedním z důvodů takových umístění je i snaha zdejší radnice o co nejpřijatelnější a nejjednodušší pohyb po Hradci Králové, kde by v blízké budoucnosti měly vzniknout další kilometry bezbariérových tras. Radnice je plánuje zbudovat do dvou let.

Podmínkou je však získání dotace, která by městu mohla pomoci pokrýt zhruba 85 procent výdajů projektu. „Před třemi lety městu záměr rozšíření tras neschválil Úřad vlády ČR. V obnovené podobě podá město žádost i letos. Pokud by uspělo, požádalo by následně o dotace na jednotlivé trasy Státní fond dopravní infrastruktury," uvedla tisková mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková s tím, že cílem města je postupně upravit i další místa pro pohodlnější a hlavně bezpečnější pohyb vozíčkářů, nevidomých či starších spoluobčanů nebo rodičů s kočárky.

Dalším pozitivem bude bezbariérové propojení úřadů, kulturních a zdravotnických zařízení nebo škol. První tři trasy, které už slouží veřejnosti, se nacházejí blízko historického centra města.

Čtvrtá trasa převádí bezpečně a bez překážek obyvatele do velmi frekventované části moderního centra města. „Zásadní roli tu sehrává i provázanost s nízkopodlažní městskou hromadnou dopravou, která obsluhuje tuto část města velkým počtem linek a spojů," informovala radniční mluvčí.

Rekonstrukce těchto tras nespočívala přitom jen v obnově havarijních povrchů chodníků, ale i ve snížení obrubníků a nájezdů a v instalaci naváděcích prvků pro nevidomé. Podpora těchto bezpečnostních opatření se dle údajů Policie ČR pozitivně promítá i do snižujících se statistik vážných dopravních nehod chodců.

Hradecká radnice chce do dvou let ještě více zpříjemnit pohyb po krajské metropoli. „Město na svém území průběžně pokračuje s opatřeními směřujícími k odstranění bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace," řekl náměstek primátora vysvětluje Jindřich Vedlich s tím, že  nově uvažovaná trasa by měla navázat na již existující či připravované bezbariérové úseky a trasy a je v návrhu dále členěna na dvě samostatné etapy. „Pokud by byl městu záměr Úřadem vlády schválen, požádali bychom v roce 2018 a 2019 o dotaci na jednotlivé trasy Státní fond dopravní infrastruktury by nám pomohl financovat až 85 procent projektu," dodal náměstek primátora Jindřich Vedlich.

První etapu by mělo tvořit propojení severní části Pražského a Moravského Předměstí. Trasa povede od Skleněné věže přes Masarykovo náměstí, Gočárovou třídou, Mosteckou ulicí, třídou ČSA, Komenského, Ignáta Hermana končit by měla u objektu polikliniky na Benešově třídě.

Druhá etapa by měla propojit severní část Moravského Předměstí s městskou částí Věkoše/Pouchov přes jižní část Slezského Předměstí. Trasa by měla začínat u polikliniky na Benešově třídě a vedla by ulicemi Jana Masaryka, Pod Zámečkem, podél části Gočárova okruhu, Malšovickou, Nezvalovou, Pospíšilovou, Slezskou, Markovickou, Vrázovou a Pouchovskou ulicí a končila by v ulici K Zastávce.