„Úspěch naší krajské školy, která se věnuje vzdělávání dětí s vadami sluchu, mě velmi těší. Prestižní ocenění dokazuje vynikající práci všech zaměstnanců školy. Pod vedením ředitelky Ivy Rindové, které děkuji za skvělou reprezentaci Královéhradeckého kraje, ji všichni dělají skvěle a s nadšením. Škola je svým propracovaným systémem managementu dobrým příkladem pro ostatní,“ sděluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (Východočeši).

Hradecká škola jako jediná v Česku pomáhá dětem se sluchovou vadou od narození až po dospělost, poskytuje sociální službu rané péče a poradenství a vzdělává i tlumočníky českého znakového jazyka. Cenu s mezinárodním rozměrem, která je udělována v 80 zemích světa podle jednotných pravidel, získala v programu Excelence v kategorii Chytré inovace – vzdělávání – věda a výzkum. Umístila se na druhém místě. „Vždy jsme kladli důraz především na kvalitu vzdělávání a pracovali na metodice. Rozvoj dětí jsme vnímali v celé šíři, a to od rané péče pro rodiny s nejmenšími dětmi až po vzdělávání žáků a studentů a jejich kvalitní přípravu na možný start vysokoškolského studia. S tím úzce souvisí rozvoj jediné vyšší odborné školy pro vzdělávání tlumočníků českého znakového jazyka a poskytování tlumočnických služeb v naší zemi,“ vysvětluje ředitelka Iva Rindová.

Národní ceny České republiky vyhlašuje ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky. Letošní 20. ročník soutěže měl čtyři hlavní kategorie, a to za kvalitu v programu Excelence, za kvalitu v programu Start plus, za společenskou odpovědnost a za kvalitu v rodinném podnikání. Ceny získávají organizace z veřejného sektoru a podnikatelé, kdy nezávislí hodnotitelé posuzují jejich činnost, plnění potřeb zákazníků a klientů, efektivnost a inovace.

Udílení cen probíhalo on-line pod záštitou prezidenta České republiky, předsedy Senátu PČR, předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády.