Lednová rekonstrukce budovy vyšla magistrát na zhruba šest milionů korun. „Proběhlo zateplení střechy, fasády, výměna oken a byly vytvořeny dvě samostatné třídy s vlastním sociálním zařízením. Děti budou moci využívat plně funkční dětské kuchyňské linky s tekoucí vodou i odpadem," uvádějí hradecké technické služby.

Speciální pomůcky

Třídy jsou záměrně věkově smíšené. „Nenaleznete zde soutěžení ani porovnávání s ostatními dětmi, speciálním způsobem se zde například pracuje s chybou a pochvalou. Specificky uspořádaný nábytek, charakteristické pomůcky a svobodná volba dítěte vycházející z určitých pravidel společného soužití tvoří připravené prostředí sloužící k jeho objevování na základě smyslového vnímání a podporující jeho momentální vývojové fáze," tvrdí vedoucí učitelka mateřinky Jana Klazarová.

Pomohli „sousedi"

Po dobu rekonstrukce navštěvovali děti z Montessori nedalekou nízkoenergetickou dřevostavbu v ulici Holubova.

Ta nyní slouží dalším padesáti přijatým dětem na základě mimořádného zápisu, který se konal 9. ledna. Obě mateřské školy jsou zcela naplněné.

Pomoz mi, abych to dokázal sám. Tak zní krédo mateřinky
Hradecká mateřská škola Montessori ve Štefcově ulici pracuje s prvky pedagogického systému italské lékařky, vědkyně a pedagožky Marie Montessori přes deset let. Speciální metoda výuky se vyvíjí už po staletí a její hlavní hesla zní: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska. Co to znamená v praxi? Školka pracuje s krédem, které zní „Pomoz mi, abych to dokázal sám". Tedy dítě by mělo nové vědomosti a dovednosti získávat vlastním tempem, ale za pomoci dospělého. Zároveň by se mělo samo rozhodovat, co bude dělat a s kým. „Mateřská škola pořádá semináře, na kterých se může veřejnost s Montessori systémem seznámit. Atraktivním způsobem je vedou lektorky občanského sdružení Společnost Montessori," láká všechny zájemci o tuto metodu vedoucí učitelka školky Jana Klazarová.