Filozofická a pedagogická fakulta právě vyhlásily druhé kolo přijímacích zkoušek. Volných je bezmála dvě stě míst.

„V případě tohoto kola přijímacího řízení se jedná buď o nově akreditované obory, které nebyly zahrnuty do původní nabídky, nebo jsou to obory, u nichž nebyla ještě naplněna kapacita,“ vysvětlil kancléř Ondřej Tikovský.

Beznadějně obsazená jsou studia manažerská a sociálně zaměřená, naopak nižší zájem byl stejně jako každý rok o technické obory.

„Kupodivu jsme poprvé zaznamenali také nižší zájem o učitelství pro první stupeň základní školy. To se prozatím nestalo. Přitom je to jeden z typů studia, který zůstal zachován v pětileté magisterské podobě,“ dodal Tikovský. Nyní se mohou studenti hlásit například do oborů Sociologie, Archeologie, Počítačová podpora v archeologii a Aplikované technologie v archivnictví.

Z technických oborů jsou například stále nenaplněny Finanční a pojistná matematika, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Chemie se zaměřením na vzdělávání či Informatika se zaměřením na vzdělávání. Další místa jsou také v oborech Sociálněpedagogická péče o osoby s poruchami komunikace nebo Bezpečnost práce v nevýrobní sféře.

Přihlášky mohou zájemci podávat do 20. srpna na pedagogickou fakultu a do 22. srpna na filozofickou fakultu. (sir)