V pondělí bylo oznámeno, že pět projektů Filozofické fakulty UHK a další ve spolupráci s akademií věd obdrží stoprocentní finanční podporu na svou realizaci. Kladné rozhodnutí obdržel také projekt Pedagogické fakulty UHK „Ruská transmediální poezie jako model literatury v postdigitální formě". Stejně úspěšná je s projektem „Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků" Fakulta informatiky a managementu.

Děkanka FF UHK Pavlína Springerová ve spolupráci se svou doktorandkou Barborou Vališkovou zaujala se svým projektem na výzkum výstupů sociálních hnutí v andských zemích. Bodovali ale také hradečtí historici. Do třináctky nejúspěšnějších juniorských vědců se podle hodnocení GA ČR dostal i Martin Dekarli s projektem „Opera logicalia Štěpána z Pálče († 1423) a recepce anglické logiky v pozdně středověkých Čechách". „Z výsledků mám velkou radost. Chápu je jako odměnu za naši dlouhodobou snahu o podporu kvalitní vědy a zároveň jako důkaz toho, že regionální univerzity a fakulty mají své jednoznačné místo v systému vzdělávání a bádání v rámci naší republiky," hodnotí děkanka FF UHK Pavlína Springerová.