Tématem letošní noci, která v univerzitních budovách proběhne už v pátek mezi 18. hodinou a půlnocí, je světlo. „K tématu světla přispívá každá z fakult po svém. Zájemce čekají mimo jiné hrátky s optickou neviditelností a světlem ve virtuální a počítačové realitě. Dozvědí se, jak je možné, že vidíme čistou vodu, i když nemá žádnou barvu a je prakticky dokonale průhledná a mnoho dalších zajímavostí, od těch docela jednoduchých až po ty složité," přibližuje kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

Na programu je i řada dalších zajímavostí: přírodovědná fakulta veřejnosti představí své robotické modely řízené světlem, lidé si budou moci projít laserovým bludištěm podobně jako ve filmových akčních scénách, chybět nebudou ani ukázky v laboratořích, řešení matematických hádanek či různé přednášky.

Téma světla se chopila také humanitní pracoviště školy. „Filozofická fakulta si tak v přednáškách svých odborníků posvítí na korupci v Africe či na život našich předků v temných jeskyních. K atrakcím programu s možností aktivního zapojení budou náležet středověká písařská dílna pro děti i dospělé či ukázky mečů a mušket v dobovém válečném stanu," doplňuje výčet bohatého programu Ondřej Tikovský.

Kromě univerzity se k Noci vědců připojí také královéhradecká knihovna či hvězdárna a planetárium.