„Zvyšuje se nejen počet motorkářů a řidičů čtyřkolek, kteří jezdí v lese, ale stoupá i jejich agresivita vůči nám i návštěvníkům lesa. Někteří z nich dokonce jezdí se zakrytými značkami. Les je městským majetkem, nicméně jízda na terénních vozidlech ho ničí,“ zdůraznil ředitel Milan Zerzán.

Městská policie tyto případy zatím neřešila. „Pokud by dotčený motorkář v lese strážníkovi zastavil, strážník by s ním musel sepsat oznámení o přestupku, které by předal k řešení příslušnému správnímu orgánu magistrátu města. Nejedná se zde o spáchání přestupku na pozemní komunikaci, byť jsou na vjezdech osazeny závory a značky Zákaz vjezdu motorových vozidel, ale o přestupek podle zákona o lesích,“ konstatovala Eva Čížková, tisková mluvčí Městské policie Hradec Králové.

Ani hradeckým radním se praktiky těchto dobrodruhů nelíbí. „Do městských lesů motocykly ani jiná motorová vozidla nepatří. Ač jsem motorkář, město nebude tyto výstřelky trpět,“ zdůraznil náměstek primátora Martin Soukup.

(jap, pn)