Jde o doposud neidentifikovatelný druh pavouka, jež se jako Fantom muzea dlouhá léta skrýval v jeho útrobách a teprve po více než sto letech se vydal na světlo boží, aby vyprávěl svůj příběh a zároveň dětské návštěvníky provedl samotnou budovou i historií.

„Ano, dalo by se říct, že po objevení cimrmanovi truhly jde o další velký milník naší novodobé historie,“ řekl při představování tvora ředitel muzea Petr Grulich a dodal, že pavouk, kterému zatím muzejní přírodovědci přidělili rod a čeleď třesavkovití, jmenovitě pak Třesavka velká, se rozhodl vydat svá dlouho ve sklepeních ukrývaná tajemství poté, co muzeum kvůli koronavirové pandemii osiřelo.

„Zjistil, že je mu smutno. A proto vylezl. Sám jsem ho poté jmenoval jako poradce ředitele, kdy jeho funkcí bude maskot pro dětské návštěvníky. Bohužel zatím nemá jméno, to mu vyberou právě děti. Jim se poprvé v celé své kráse představí na jejich svátek 1. června,“ dodal Petr Grulich.

Samotný pavouk, který pamatuje už stavbu této budovy i jejího architekta Jana Kotěru, a možná pamatuje i mnohem víc, se take stane P ústředním průvodcem digitální verze expozice. Jejím prostřednictvím se děti seznámí s historií města Hradce Králové a pomocí jeho kvízů a úkolů si pak nabyté znalosti ověří. „S postavou pavouka se bude možné setkat také při rodinných volnočasových aktivitách muzea. Svou produktovou řadu má maskot také v muzejním obchodě a v e-shopu,“ dodal vedoucí návštěvnického a výstavního oddělení muzea Stanislav Hrbatý.

Autory postavičky jsou královéhradečtí výtvarníci a animátoři Jaromír Štejnar a Michal Široký, tvůrci Medvěda Wrr. Ti dlouho přemýšleli, jakou podobu by měl maskot mýt. Po prvotních úvahách, kdy zavrhli již velice sprovanovaného lva, jim přišel na mysl právě pavouk. „Krátce po dokončení naší první pohádkové knihy Medvěd Wrr jsme byli muzeem osloveni, zda bychom pro ně navrhli maskota „v našem stylu“. Hned na první dobrou jsme věděli, že chceme být u toho,“ prozradil Jaromír Štejnar.

Podle jeho kolegy Michala Širokého mělo jít hlavně o postavu sympatickou: „Zadáním bylo vytvořit postavičku sympaťáka, který bude průvodcem a kamarádem. Tohle byla výzva, kterou prostě milujeme. Shodli jsme se na pavoukovi, který ale nesmí budit strach, proto jsme i jeho osm očí schovali pod cylindr. Ten bude sundávat asi jen při zdvořilém zdravení.“

Oba autoři pak svorně dodali, že jim ruku při tvorbě vedl i duch samotného Jana Kotěry: „Využili jsme všechny naše zkušenosti s tvorbou pohádek. I náš pavouk má svůj příběh, který se vtiskl do jeho podoby. Čerpali jsme z mnoha historických zdrojů a dokonce i sám pan Kotěra nám byl inspirací.“ Pavouk provede první dětské návštěvníky stálou expozicí v rámci interaktivního projektu Digitální brána do dějin v září roku 2020. „Do té do doby se s ním budou návštěvníci setkávat na různých muzejních akcích a na sociálních sítích,“ uvedl Petr Grulich.