„Počínaje posledním únorovým dnem obnovujeme harmonogram svozu hnědých nádob. Nádoby budou sváženy každý týden až do pátku 2. prosince," potvrdil ředitel Hradeckých služeb Radek Sokol.

Od stejného dne bude občanům opět zpřístupněna také kompostárna na hradeckém letišti. Občané Hradce Králové, kteří se prokáží občanským průkazem či jiným dokladem s uvedením trvalého pobytu mohou odpady z údržby zahrad a parků ukládat na kompostárně zdarma, ostatní zájemci podle zveřejněného ceníku. V uvedeném časovém období nebudou bioodpady přijímat sběrné dvory.