Dívky dopoledne uklízely hlavně okolí nejrozsáhlejšího královéhradeckého parku Šimkovy sady. V rukavicích a se zásobou pytlů nakonec nasbíraly nečekané množství smetí, které následně putovalo roztříděné do kontejnerů s odpadem.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, do které se každoročně zapojují stovky měst, obcí a dobrovolníků napříč celou Českou republikou. Hlavním cílem organizátorů této akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.