První přípravy na výsadbu na jižních terasách již proběhly, nyní se sází rostliny na předem vyměřená místa. Město tak navazuje na historickou tradici pěstování vína v Polabí, která pochází z doby Karla IV. Myšlence výsadby vinné révy donedávna bránila omezení spjatá s přijetím dotace z Evropské unie, Nyní už vzniku vinice nic nebrání.