V návrhu rozpočtu města, který musí schválit ještě zastupitelstvo, počítají radní  s příjmy 1,66 miliardy korun a výdaji 1,71 miliardy, schodek by měl být 52,9 milionu korun. Ten radnice pokryje z peněz, které ušetřila v minulých letech.

„Největší položkou budou opravy budovy bývalé ZŠ Jih, do které by se měla přestěhovat ZUŠ Střezina. Celkem rekonstrukce bude stát 160 milionů korun, pro příští rok se počítá s částkou 60,5 milionu korun," potvrdil Jindřich Vedlich, náměstek primátora.

Návrh rozpočtu počítá také s rezervou 47,4 miliony korun na přípravu projektů, které by měly být v dalších letech podpořené z dotací. Návrh rozpočtu Hradce Králové na rok 2015 počítal s příjmy 2,043 miliardy a přebytkem 38 milionů korun, a u investic mělo jít o 403 milionů korun.