„Zájemci o zahájení studia v tomto kalendářním roce mají stále příležitost, neboť je ještě volných přibližně 250 míst. Nejširší výběr má pedagogická fakulta, avšak další studenti budou přijati také na filozofické fakultě,“ uvedl kancléř hradecké univerzity Ondřej Tikovský.

V bakalářských oborech si mohou uchazeči vybrat kupříkladu počítačovou podporu v archivnictví na filozofické fakultě. Přihlášku je nutné podat do 14. srpna.

Další možnost tříletého studia skýtá pedagogická fakulta v oborech finanční a pojistná matematika, fyzikálně-technická měření a výpočetní technika nebo cizí jazyky pro cestovní ruch se zaměřením na ruštinu. Přihlášky fakulta přijímá do 15. srpna. Současně je volných 160 míst na učitelských oborech.

Naději na přijetí však mají také uchazeči na farmaceutické a lékařské fakultě. „Vyhlášeno bylo doplňovací přijímací řízení pro bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, pro bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, a pro magisterský studijní program Zubní lékařství,“ uvedl děkan lékařské fakulty Vladimír Palička.

Farmaceutická fakulta pak nabízí několik desítek míst v oboru farmacie. V těchto případech však nebudou školy organizovat nové přijímací zkoušky, ale osloví uchazeče, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů.