Ředitel protialkoholní záchytné stanice je zároveň vedoucím lékařem zařízení a jeho fungování tak zaštiťuje svojí odborností. Nástupce Vlastimila Kyrala hledá hejtmanství už od dubna. „Měli jsme dvakrát vypsané výběrové řízení na post ředitele, za celou dobu se přihlásily jen dvě osoby. Ani jedna nebyla přijatelná. Jedna byla nevzdělaná a druhá měla sama odebranou licenci pro návykové látky,“ vysvětlil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Současný ředitel záchytky Deníku řekl, že odchází také ze zdravotních důvodů. To, že by své rozhodnutí změnil, vyloučil.

Kraj teď změnil strategii a pokouší se najít subjekt, který by záchytku provozoval. Jenže ani to se dosud nedaří. „Zatím nemáme zájemce o službu, přestože intenzivně oslovujeme některé subjekty, kterým by mohla tato věc i finančně pomoc,“ řekl Fink. Tendr je vypsaný do 14. listopadu.

Subdodavatelsky funguje záchytka ve třech krajích Česka. Jinde záchytky provozují u zdravotnických zařízení. Ta hradecká je na okraji města na Novém Hradci. „Není v nemocnici, není u něčeho, kde jinak doktoři slouží. Takže provoz se prodražuje a je obtížené ho potom nějakým způsobem zajistit,“ popsal Fink.

Ošetří 1255 lidí ročně

Hradecká záchytka má 8 lůžek, 9 zaměstnanců a dohody má uzavřené s dalšími pracovníky, především se sloužícími lékaři. „Záchytná stanice ročně provede přibližně 1255 vyšetření, z toho bývá přijato kolem tisíce osob,“ sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Částku ale zaplatí necelá třetina nocležníků, u zbytku je prakticky nevymahatelná. „Je to dáno převažujícím spektrem klientů záchytky. Jsou to nezaměstnaní, sociální případy nebo bezdomovci,“ dodal Lechmann. Ročně kraj doplácí na provoz své příspěvkové organizace přes 10 milionů korun.

Přemístit záchytku k některé z nemocnic se jeví jako logické řešení. Kraj jednal s oblastními nemocnicemi nebo s vedením hradecké fakultní nemocnice. „Zatím se nám nepodařilo najít model, jak by mohla fungovat dál. Teď vypadá trochu perspektivněji spolupráce s fakultní nemocnicí, ale její nabídky se mi ani našemu odboru zdravotnictví nezdají být příliš výhodné,“ popsal Fink.

Největší potenciál alkoholiků

Přesun do fakultní nemocnice vidí jako logický krok i zdravotní výbor krajského zastupitelstva. „Jsme si vědomí, že fakultka z toho nebude úplně nadšená, ale většina z těch lidí, kteří končí na záchytce, se rekrutuje z hradeckého okresu. Hradec je největší město, kde je největší potenciál alkoholiků. Umístění ve fakultní nemocnici by bylo vhodnější než někde na periferii,“ poznamenala předsedkyně výboru Dana Kracíková.

Podobný názor má i končící ředitel záchytky Vlastimil Kyral. „Byl by to logický krok, ale na to musí být dva. Bylo by to logické a praktické řešení, protože veškerá zdravotnická péče je tam v jednom místě,“ řekl.

Špatné zkušenosti

Podle zastupitele Ivana Adamce by kraj měl problém rychle vyřešit. „Je to o tom, co budeme s těmi lidmi dělat. Nejsou schopní se dopravit domů ani se o sebe postarat, dělají kolem sebe nepořádek, rozmlacují věci a jsou nebezpeční pro lidi kolem sebe. Vzpomínám si na dobu, kdy to nefungovalo a vozili je na internu. Noci tam byly děsivé,“ připomněl Adamec.

Ostatně s tím má neblahé zkušenosti i fakultní nemocnice. Před rokem tam zdrogovaný muž poničil oddělení urgentní medicíny. Vylezl dokonce do stropního podhledu, odkud ho dostali až hasiči.

Vedení kraje věří, že se včas podaří najít řešení. „Je to jeden ze zásadních problémů, který řešíme už několikátý měsíc. Je to prostě věc, kterou musíme vyřešit k 1. lednu,“ dodal hejtman Martin Červíček.