Odstraňovali spadlé stromy v Hlušicíh, Nechanicích, v areálu hradecké fakultní nemocnice, v Předměřicích nad Labem, Lochenicích, Kosicích, Holohlavech a Smiřicích.

Ve Štěnkově pak museli odčerpat vodu ze zaplaveného sklepa chatky.