Na svém úterním jednání hradečtí radní podpořili podepsání memoranda mezi městem a Komitétem pro založení a podporu Central parku. Cílem memoranda je udržet ve městě co nejvíce funkčních zelených ploch a dbát na ochranu životního prostředí.

„Central park na svých 84 hektarech mezi Třebší a Moravským Předměstím lze považovat za dosud poměrně podceňovaný prostor, jehož potenciál byl dosud přehlížen. Přitom nabízí řadu příležitostí a to nejen pro nejhustěji obydlenou část Hradce i celého kraje. Proto vedení města jeho rozvoj nesmí podcenit,“ podotýká v tiskové zprávě náměstek primátorky Lukáš Řádek.

Central park - mapa.Central park - mapa.Zdroj: MmHK

Řádek zdůrazňuje, že nejde jen o místo, kde mohou tisíce Hradečáků trávit volný čas: „Jeho skutečný význam spočívá v adaptaci na klimatické změny. Díky jedinečné schopnosti regulovat hydrologický cyklus přirozeně zmírňuje extrémy, jako jsou sucho a povodně.“ Součástí takzvaného Central parku je také lesopark, ve kterém se spojují prvky původního lesa s parkovou úpravou.

Memorandum by mělo zaručit ochranu nezastavěného území. „Aby Central park mohl i nadále sloužit nejen jako rekreační prostor, ale také jako klíčový prvek v naší strategii pro zelenější a odolnější město, je nezbytné provést cílená opatření pro jeho ochranu a podporu. Tím zajistíme, že bude pokračovat ve své životně důležité funkci, která přispívá k odolnosti našeho města vůči klimatickým výzvám,“ vysvětluje náměstek.

Děti z 9. tříd ZŠ se pečlivě připravují na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
Na jakých středních školách Hradecka dosahují žáci top výsledků u přijímaček?

Město i Komitét pro založení a podporu Central parku se v memorandu zavazují k rozvoji daného území. „Z pohledu města by mělo jít o administrativní, průzkumné a projekční činnosti. Komitét by měl zajistit spolupráci na rozvoji území nejen s vlastníky dotčených pozemků, ale s obyvateli našeho města. Naším společným cílem je vytvořit perspektivní přírodní prostor pro další generace, který bude v souladu s územním plánem nezastavěným a přírodě blízkým zázemím sídliště a města,“ uvádí náměstek primátorky Adam Záruba.

Radní memorandum podpořili, finální slovo ale budou mít hradečtí zastupitelé, znění memoranda budou schvalovat na svém zasedání koncem dubna.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás zajímat: Květinami proti nepořádku. Lidé zvelebují okolí paneláků na hradeckém sídlišti

Zdroj: Stanislav Ďoubal