Připraveny pro ně byly ale také ukázky policejní sebeobrany, výcviku služebních i záchranářských psů nebo první pomoci. Dětští návštěvníci si mohli rovněž prohlédnout výstroj, výzbroj a techniku strážníků, policistů, vojáků, hasičů a zdravotníků.