Dopravní podnik má dlouhodobě řidičů málo, situaci ještě zhoršilo to, že část šoférů je na neschopenkách, říká ředitel dopravce Zdeněk Abraham: "Větší úbytek řidičů nastal teď na jaře po ústupu coronaviru, jelikož se obnovily plánované zákroky a operace v nemocnicích nebo je opět umožněno absolvovat zdravotní pobyty. Za vzniklou situaci se cestujícím velmi omlouváme. Jakmile si naši řidiči tyto odložené zdravotní výkony odbaví, měla by se personální situace znovu stabilizovat."

Spoje budou od června až na výjimky jezdit podle druhého sloupce jízdních řádů označeného jako pracovní den – omezení dopravy MHD. Pro zajištění dopravy dětí do škol zůstanou ve dnech vyučování v provozu všechny školní linky a některé výpomocné spoje. Zároveň také zůstávají v provozu linky číslo 6, 20, 26 a spoj linky 11 v 7:15 z Bělče.