„Nemocnice se potýkají se skokovým nárůstem cen energií, materiálů i služeb a na tento dopad se kraj snaží reagovat navýšením vyrovnávacích plateb,“ vysvětlil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink. Peníze bude hejtmanství nemocnicím uvolňovat postupně podle aktuální potřeby.