„Pořízením platebních automatů dojde k modernizaci služeb poskytovaných městem a zároveň se zvýší rychlost odbavení požadavků klientů magistrátu města,“ říká tajemnice Magistrátu města Hradec Králové Markéta Bartušová. Platební automaty budou dva, jeden z nich bude umístěn v přízemí hlavní budovy magistrátu, druhý na odboru dopravy v prostorách Gayerových kasáren, kavalíru B.

„Systém ovládání bude zcela jednoduchý. Vstupem bude variabilní symbol, který klient ručně zadá, případně načte z čárového kódu nebo QR kódu na složenkách vydávaných městem. Platba bude probíhat pouze bezhotovostně. Poplatky bude možné pro větší přehlednost členit dle jednotlivých odborů,“ doplňuje ekonomická náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO). Bezhotovostní platby bude možné provádět platební kartou, pomocí mobilního telefonu nebo chytrých hodinek. Platební automaty bude možné využívat k platbě správních a místních poplatků.

V následujících dnech město plánuje město s vysoutěženým dodavatelem podepsat smlouvu, instalace automatů by měla být zahájena ještě v tomto roce, používat je bude možné již v průběhu března. Vedle automatů budou moci klienti i nadále využívat služeb magistrátní pokladny.