„Hájenky se nevzdám," haleká již od dveří stavby schované uprostřed hradeckých lesů „nechtěný" nájemník Miroslav Vojtěch.

Právě on je v těchto dnech a týdnech živoucí překážkou, kterou se snaží odstranit hradecká radnice, respektive společnost Městské lesy. Ta chce na místě myslivny z druhé poloviny 19. století postavit moderní projekt fořtovny za 20 milionů korun s honosným názvem Lesní výukové centrum.

Les v duši

Počínání městské společnosti se však muži, který svoji vizáží připomíná postavy z pera Jacka Londona, pranic nelíbí. Hlavně však to, že se do hradeckých hvozdů chystá „vstoupit" civilizace.

Podle současného nájemníka hájenky nemá nový záměr hradeckých lesníků smysl. „Vždyť to nemá logiku.  To pak tento kus lesa nedaleko města ztratí své kouzlo," rozčiluje se Miroslav Vojtěch, kterému právě ticho a klid lesních tišin učarovalo již v raném mládí. „Táta byl hajný a já jsem v tom vyrůstal. V jednasedmdesátém roce jsem přišel do lesa a už jsem z něj prakticky nevytáhl paty," dodává muž a ukazuje na za ním pod sněhem zapadaný vůz, s kterým do „civilizace" vyjíždí jen jednou týdně na nákup.

A poslední dobou i na různá jednání. Ta podle třiašedesátiletého obyvatele hájenky U Dvou šraňků  začala před dvěma měsíci.

Místo k dožití

„To jsem byl povolán na město k jednání. Nejsem však znalý v různých právních předpisech a tak jsem si s sebou vzal právníka," uvádí Miroslav Vojtěch s tím, že na jednání se začalo mluvit o plánech s hájenkou a také se tam zmínila možnost, že by se „lesní muž" přestěhoval do centra města, kde mu úředníci nabídnou byt.

„Řekl jsem, že mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou a že se nikam stěhovat nehodlám. Chci tu dožít," říká muž a s nostalgií se dívá na hájovnu, která uprostřed lesů stojí již od roku 1869. „Ale hlavně chci, aby to přežila tahle krásná stavba. Má tu své místo," dodává s povzdechem a zdviženým obočím nad informací, že byt už je hotovou záležitostí.

Kam se psem?

„O žádném bytu nevím. Sice o něm padla zmínka, ale nic konkrétního. Navíc se nemůžu stěhovat už kvůli zvířeně, kterou tu mám," dodává a k noze volá ročního vlčáka: „Toho psa mám na hlídání, někdy je docela ostrý, ale jinak je to dobrák. A toho mám jako nechat utratit? A co daňci? Ty také do bytu nikdo nedostane a ani jich se nechci zbavovat," dodává Miroslav Vojtěch.

Město si dál neví rady se „vzpurným" nájemcem hájenky. Ředitel společnosti Městské lesy Milan Zerzán však jeho zatvrzelost chápe. „Ale také on musí pochopit nás. Původně jsme hájovnu opravit chtěli, ale z vyjádření odborníků vzešlo, že levnější a efektivnější varianta je ta, že současný objekt půjde k zemi a místo něj se postaví zcela nový," uvedl Milan Zerzán s dodatkem, že stavba není koncipována jako učebna, ale jako zázemí.

A kde bude mít zázemí Miroslav Vojtěch? Podle zástupců města mu byl nabídnut byt ve východočeské metropoli a zároveň mu ke konci roku 2015 byla vypovězena smlouva z hájenky. O výpovědi však Miroslav Vojtěch nemá tušení. „O ničem takovém nevím. Jen mi byla ke konci ledna ukončena smlouva na pozemky," říká muž, který chce za „svoji" hájenku dál bojovat, a to i na sociálních sítích. „Už jsme mluvil s kamarádem, který mi udělá profil na facebooku. Snad se nakonec vše v dobré obrátí," dodává muž, který si na sklonku našeho setkání klade otázku, proč si město nevybralo jinou lokalitu – třeba nedalekou bývalou střelnici. „Tam ať si klidně auta jezdí, lesu to nevadí,"  říká na rozloučenou „hradecký Robinson".

Žádné autobusy

S rétorikou a poplašnou zprávou, že se budou mezi cyklisty a bruslaři uprostřed lesů prohánět automobily a autobusy však nesouhlasí Milan Zerzán: „Žádné takové dopravní prostředky k uvažované stavbě zajíždět nebudou. Počítá s tím i studie dopravní obslužnosti, která uvádí buď pěší dostupnost, nebo dopravu za pomoci vláčku, který už dva roky v těchto místech 
jezdí." Podle Milana Zerzána také neexistuje vhodnější lokalita pro uvažovaný záměr. A to ani nedaleká bývalá střelnice.  „Se střelnicí je několik potíží. Jedna z nich je, že se nachází na chráněném území. Druhá pak je ta, že pro účely, které s budovou zamýšlíme, potřebujeme klidné prostředí. A to hájovna U Dvou šraňků bezezbytku splňuje," řekl Deníku ředitel Milan Zerzán s tím, že lokalita se nachází na příhodném místě křižování několika lesních cest, a jen pár stovek metrů od vstupu do lesa, který se stane hlavní učebnou. „Pokud si někdo myslí, že to chceme, nebo město, stavět pro sebe, tak se mýlí. Jen chceme navázat na to, co děláme již deset let, tedy přiblížit les veřejnosti," dodal Milan Zerzán a rýpnul si do Miroslava Vojtěcha – „Les není místo pro jednoho člověka, ale pro stovky a tisíce lidí."

Lesní „observatoř" pohledem radnice
Už brzy by mohly nejenom děti základních a středních škol ve zbrusu novém lesním výukovém centru U Dvou šraňků blíže poznávat například chov zvěře. Dozvědí se od kvalifikovaných pedagogů více o ochraně životního prostředí i o fungování městských lesů včetně pohledu na lesnictví jako řemeslo. Nahlédnout do srdce vzdělávání uvnitř lesů a vstoupit do přilehlé zahrady bude moci i veřejnost. Městské lesy i město doufají, že přípravě projektu nebudou stát v cestě žádné překážky a na křižovatce Hradečnice s Písečnicí vznikne ve zcela novém energeticky nenáročném a na míru navrženém objektu důstojné vzdělávací zázemí, po němž volají nejen děti, ale například i zdravotně postižení prostřednictvím Centra pro integraci osob se zdravotním postižením či například Řád sv. Huberta. „Bude vytvořena moderní, bezbariérová novostavba s maximálním využitím pozemků, které budou sloužit jako zahrada. Za účelem praktické výuky budou navíc vystavěny voliéry s místními druhy zvěře, například jezevcem, liškou, ale i veverkou. Smyslem celého projektu je nabídnout praktický pohled na chov zvěře, která je typická pro tento region a seznámit všechny s problematikou chovu a poskytnout zejména dětem ucelené informace o ochraně přírody, fungování městských lesů a lesnictví jakožto řemesla. Toto vše za podpory kvalifikovaného lesního pedagoga, který u nás už funguje a s mládeží pracuje delší dobu v ne zcela vyhovujících podmínkách," vysvětluje z pohledu lesníků nutnost zřízení důstojného centra Milan Zerzán.

„Už jednáme se školami o budoucí spolupráci. Stejně tak i s Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením (CIOZP)," hodnotí dosavadní jednání Milan Zerzán. CIOZP má vážný zájem o využívání nového objektu pro osoby se zdravotním postižením z Hradce Králové a blízkého okolí. Bezbariérové zařízení umožní vzdělávání i občanům s těžkým tělesným postižením pohybujícím se na invalidních vozících. Město i lesníci nyní čekají na to, až se z městské hájovny odstěhuje nájemce, kterému byl vypovězen nájemní vztah k poslednímu dni roku 2015. „Město má zájem se s nájemcem dohodnout, proto mu s ohledem na přípravu projektu vyvolaného tímto zájmem nabídlo několik variant náhradního ubytování. Bereme v úvahu i to, že nájemce obývá objekt už dlouhodobě. Nicméně se jedná o majetek města a pro město není ekonomicky výhodné opravit celý objekt pro jednoho nájemce, když můžeme tuto lokalitu v budoucnu nabídnout k využití pro všechny Hradečany, " uvedla náměstkyně primátora Romana Lišková. Dodala, že z důvodu špatného technického stavu objektu bylo nájemci už v roce 2012 sníženo i nájemné.  Teprve po uvolnění hájovny dojde k podstatnému urychlení příprav projektu, který v budoucnu poslouží dětem, ale třeba i zdravotně postiženým. Ani o osud daňků z přilehlé obory se lidé bát nemusejí, přestože pozemky stávající obory podlehnou stavbě, o zvěř se v případě potřeby postarají městské lesy.
(zdroj: MMHK)