Původně chtěl magistrát vybrat provozovatele ve výběrovém řízení, to ale nakonec zrušil. „Předložené vize a nápady vedení Městských lesů i moje zkušenost s fungováním této organizace mě přesvědčily, že útulek bude v dobrých rukou a bude se rozvíjet optimálním způsobem,“ komentovala čerstvé rozhodnutí rady města hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Rada města hlasovala i o opětovném vypsání tendru na provozovatele, ale 6 z 8 členů rady bylo proti. Nakonec v poměru 7:1 rozhodla o tom, že se o útulek budou starat Městské lesy. Proti byl náměstek primátorky Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení). „Já jsem byl zastánce opakování výběrového řízení i z toho důvodu, že se nám před dvěma týdny objevil další vážný zájemce, jeden renomovaný útulek, takže bychom tady teď měli minimálně dva zájemce a toho výběrového řízení by se mohly účastnit i Městské lesy.“

Hradecký útulek leží na okraji města. Slouží hlavně opuštěným psům.
Nový personál a větší kontrola veřejnosti. Hradecký útulek čekají velké změny

Městské lesy počítají s tím, že se útulek postará na jednom místě o psy, kočky a další opuštěná zvířata. „Nechceme to brát jako útulek, ale spíš jako azyl pro zvířátka. Další výraznou změnou, kterou plánujeme, je provoz za přítomnosti veřejnosti,“ uvedl ředitel městské společnosti Milan Zerzán.

Útulek chce pravidelně otevírat lidem, aby se veřejnost mohla přesvědčit o fungování zařízení. „Rádi bychom také spolupracovali s odborníky na problematická zvířata. Chystáme se také jednat s dobrovolnickými skupinami o možné spolupráci,“ dodal Milan Zerzán.

Pověst útulku, který je v sousedství Lesního hřbitova na okraji městských lesů, na konci minulého roku pošramotila kauza s údajným týráním zvířat. Kritika na fungování útulku přišla od lidí zvenčí, ale i od jeho zaměstnance Josefa Tobolky.

Kritici by chtěli vyměnit personál

Kritici se sdružili pod spolkem Kočky v Hradci, sepsali petici za lepší fungování útulku a v listopadu pak podali trestní oznámení na jeho vedení. Útulku vytýkali arogantní jednání s lidmi, ale hlavně týrání zvířat. Třeba neodůvodněné a brutální usmrcování koček. Policie věc postoupila magistrátu jako přestupek.

Vážní ulice.
Rozsáhlá rekonstrukce čeká ulici Vážní ve skladištní oblasti v Hradci Králové

Pro iniciativu Kočky v Hradci bude důležité, zda dojde k obměně personálu. „Pro nás je důležité, zda dojde k výměně personálu. Pokud tomu tak bude, pak se konečně našel někdo, kdo hodlá změnit staré pořádky, které tam panovaly,“ uvedla Lucie Dostálová za iniciativu Kočky v Hradci.

Současně doufá, že se útulek opravdu otevře lidem. „Pro nás není otevřenost zajištěna pouhými dny otevřených dveří. Chtěli bychom, aby útulek obnovil venčitelský program, kdy měla do útulku přístup možná i tisícovka lidí a lidé opravdu viděli v běžném provozu, jak to tam funguje,“ dodala Lucie Dostálová.

Městské lesy by měly útulek převzít příští rok na jaře a provoz platit i ze svých zisků z lesního hospodářství.