Hradečané mohli zvonění z Bílé věžě slyšet už v úterý. Jednalo se o kontrolní zvonění, při kterém se odzkoušela správná funkce zvonu po opravě. „Pokud lidé v průběhu úterního odpoledne zaslechli zvonění zvonu Augustin, jednalo se o kontrolní zvonění, které proběhlo po jeho opravě a je poselstvím skvělé zprávy, že na Zelený čtvrtek bude zvon zvonit, jak je tomu o Velikonocích zvykem,“ prozradila v tiskové zprávě náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu Ilona Dvořáková.

Srdce zvonu upadlo loni při štědrovečerním zvonění. Vlivem otřesů, které provázejí zvonění, došlo podle města k uvolnění a následnému vypadnutí dvou ze čtyř šroubů. Z ložisek se vyvlékl závěs a srdce zvonu vypadlo. V úterý v ranních hodinách odborná firma AB zvony a hodiny z Petrovic u Karviné srdce opravila, a to podle předem odsouhlaseného způsobu a rozsahu památkáři.

„Byly demontovány ložiska a ložiskové domky ze šarnýru zvonu a byly nahrazeny novými. Srdce, které váží 250 kilogramů, bylo vyzvednuto do zvonu a uchyceno pevnostními šrouby, které byly chemicky zajištěny proti samovolnému uvolnění,“ popisuje Ivan Kurtev, jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnost, která má ve správě Bílou věž, v níž je zvon umístěn.

Oprava, která zahrnovala materiál, posudky, odbornou revizi a dopravu, vyšla na více než 20 tisíc korun.

Zvonění provádí ručně několik zvoníků. Podle města je navržen systém kontrol před zahájením zvonění, periodických kontrol a také pravidla šetrného zvonění na zvon v souladu se závazným stanoviskem orgánů památkové péče.

„Na další zvonění, tentokrát již v podobě zážitkového programu na Bílé věži se mohou těšit ve vybraných dnech a časech i návštěvníci. Ti, kteří byli přítomni při pádu srdce zvonu, mají možnost zúčastnit se dalšího zvonění zdarma,“ dodává náměstkyně Dvořáková. Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru nebo na www.hkpoint.cz. Informace o tom, v jaké dny bude zvon Augustin znít a kdy je možné se prohlídkových okruhů zúčastnit, naleznou zájemci na www.bilavez.cz.

S využitím tiskové zprávy

Nepřehlédněte: Tři otravy psů v jedné ulici. Fenku na Slezském Předměstí mohl zabít karborufan

Tři otravy psů v Orlické ulici. | Video: Deník/Jiří Fremuth