Akce Milostivé léto II má pomoci lidem, kteří dluží státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, aby dluh vymáhal exekutor a aby dlužník nebyl v insolvenci. Pokud pak dlužník zaplatí původní dluh navýšený o administrativní poplatek, odpustí se mu veškeré další sankce, tedy úroky z prodlení a další náklady.

„Pravidla Milostivého léta se však vztahují pouze na exekuce. Správa nemovitostí Hradec Králové přišla s návrhem rozšířit okruh dlužníků, kteří by se potenciálně chtěli zbavit dluhů, o ty, kteří mají uzavřenou dohodu o splátkovém kalendáři, je s nimi veden soudní spor nebo je dluh postižen výkonem rozhodnutí soudu, ale ne exekučního,“ vysvětluje náměstek primátora Pavel Marek.

Hity Queen v podání Queenie zněly v Hradci Králové
Nad Hradcem zněla Bohemian Rhapsody. V Park360 zahráli Queenie

„I v našich městem rozšířených pravidlech bude podmínkou prominutí poplatků nebo úroků z prodlení uhrazení jistiny dluhu na nájmu, službách spojených s užíváním bytu a zaplacení nákladů řízení. Máme ale i případy, že bývalí nájemníci již mají jistinu na nájmu uhrazenou a z důchodu je jim stále strháváno několik tisíc korun měsíčně na poplatky z prodlení. Naše dluhová amnestie by proto mohla být i pro tyto dlužníky řešením a významnou pomocí,“ doplňuje Jaroslava Bernhardová, ředitelka hradecké Správy nemovitostí. Podmínky městské dluhové amnestie budou ještě schvalovat na konci srpna zastupitelé.