Přijato bylo celkem 412 žádostí, z nichž 96 muselo být vyřazeno, jelikož žadatelé nesplňovali stanovené podmínky. Rada města dnes schválila 52 žádostí v hodnotě více než 720 tisíc korun, kdy podnikatelé žádali o částku nižší než 20 tisíc.

Zbylých 264 žádostí za více než 6,5 milionu korun bude na svém zasedání schvalovat zastupitelstvo.