Země má 7 miliard obyvatel a každý den přibývá skoro 220 tisíc dalších. 1,3 miliardy lidí dosud nemá přístup k elektřině a 80% veškeré vyrobené energie spotřebuje pouhá jedna pětina lidstva. Co všechno znamenají tato fakta, se dozvěděli chlapci a děvčata během besedy Energie – budoucnost lidstva, na SPŠ v Hradci Králové. Besedu odborně vedla Alžběta Bednářová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Během dvou vyučovacích hodin lektorka představila jednotlivé energetické zdroje a technická řešení výroby elektrické energie. Hovořilo se také o stále nevyřešené otázce skladování elektřiny. Součástí přednášek byly také praktické ukázky: žáci si například změřili radioaktivní záření ve svém okolí nebo si vyzkoušeli pokus s fotovoltaickým panelem.

„Právě jste přeměnili špinavou energii na čistou zelenou“ upozornil asistent Tomáš Hejl na fakt, že svůj mobil nejspíš nabíjeli v noci, kdy v síti proudí elektřina téměř výhradně z neobnovitelných zdrojů, kdežto panel vyrábí elektřinu přímou přeměnou světla.

Besedy jsou součástí osvětového programu, který běží na školách po celé České republice již sedmnáctým rokem a v květnu měla tato beseda již 6000. reprízu. Lektory přednášek jsou přední čeští odborníci na energetiku. Jedním z hlavních cílů těchto přednášek je kromě prohlubování znalostí z fyziky, také motivace dětí ke studiu na technicky zaměřených školách. Energetika se bez nové koncepce a mladých odborníků neobejde. Podle informace, zveřejněné Svazem průmyslu a dopravy ČR, chybí na českém pracovním trhu v technických profesích nejméně sto tisíc kvalifikovaných lidí.