Před představením jsme navštívili ZŠ Komenium. Zvláštní poděkování patří panu Mgr. Jaromíru Odstrčilovi, vedoucímu oddělení sociální pomoci a služeb Magistrátu města Olomouce a paní Bc. Jitce Lučanové, vedoucí Informačního centra Olomouc, kteří nám zprostředkovali prohlídku slavnostního sálu v ZŠ Komenium. Řadu zajímavostí o tomto sále i celé škole jsme se dověděli přímo od restaurátora pana Radomíra Surmy, který se podílel na restaurátorských pracích.

Partie naslepo končí nerozhodně, hráli předseda krajského šachového svazu Jaroslav Šmíd (vlevo) a náměstek hejtmana KHK Rudolf Cogan.
FOTO: Senioři slavili Mezinárodní den šachu před městskou knihovnou

Účastníci tohoto zájezdu si tak odnesli z Olomouce dvojí krásný zážitek. Poděkování patří i Královéhradeckému kraji, z jehož dotace pro Krajskou radu seniorů KHK byla částečně financována doprava do Olomouce.

Ladislava Kamenická
Senioři Hradec Králové, z. s.