Velmi úspěšná delegace České republiky se skládala z osmi členů, a to pětice soutěžících studentů a dvou vedoucích, jimiž byli Bohumil Vybíral a Jan Kříž, oba akademičtí pracovníci Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (PřF UHK). Fakulta má výsadní postavení mezi českými vysokými školami v oblasti vyhledávání středoškolských studentů talentovaných na fyziku a práce s nimi.

Hradecká univerzita, inkubátor pro vědce

Neoficiální pořadí české delegace, jež se umístila na 19. pozici z 81 zúčastněných států (5. místo v rámci EU), a skvělé individuální výsledky soutěžících potvrzují, že královéhradecká univerzita je jedním z předních inkubátorů mladých vědeckých osobností, pravděpodobných budoucích špičkových specialistů v přírodních vědách. Všichni studenti totiž zaujali ve fyzikálním klání medailové pozice: Ondřej Bartoš, Jakub Vošmera, Stanislav Fořt, Lubomír Grunda získali stříbrné medaile a Martin Raszyk medaili bronzovou.

I letošní ročník Mezinárodní fyzikální olympiády potvrdil, že je třeba soutěžící připravovat nad rámec běžné středoškolské výuky, a to jak v teorii, tak především v experimentu. Jen díky intenzivní přípravě na Přírodovědecké fakultě UHK tak zůstávají čeští studenti výrazně nadprůměrní v řešení jak teoretických, tak i experimentálních úloh.

Jak vysvětluje člen české delegace, přípravného pedagogického týmu a především vedoucí katedry fyziky PřF UHK  Jan Kříž, je třeba při budování cest k fyzikální vědě pracovat s mladými lidmi systematicky. „V současnosti existuje velká disproporce mezi požadavky kvalifikovaných pracovníků v oblasti přírodních věd a techniky na straně jedné a zájmem a znalostmi žáků na straně druhé. Je tedy nutné zaměřit se na návrat výchovy k přírodovědným a technickým disciplínám na školách. Snadno lze doložit případy, kdy se bývalí úspěšní fyzikální olympionici stali významnými vědci nebo špičkovými odborníky technických společností, " říká Kříž.

Roky trpělivé práce českého týmu fyzikální olympiády nesou ovoce i na poli mezinárodním. Osmým členem české delegace byl totiž i doktorand Katedry fyziky PřF UHK Filip Studnička, který se olympiády zúčastnil jako člen hodnotící komise.

Historicky první nasazení člena hodnotící komise z Česka považuje předsednictvo Ústřední komise Fyzikální olympiády za diplomatický úspěch.   (ot)