Město kromě svých zaměstnanců oslovilo pro nábor zájemců o darování krve i městské organizace. Přihlásili se lidé ze Správy nemovitostí Hradec Králové nebo třeba z technických služeb a dalších organizací. Nejvíce zájemců se do registračního archu zapsalo z řad zaměstnanců magistrátu města.

„Za městskou policii daruje pravidelně krev zhruba třicítka zaměstnanců. Jeden je dárcem kostní dřeně," vypočítává Miroslav Hloušek, ředitel královéhradecké městské policie.