Uzavřené atrium mezi budovami Speciální základní školy vHradci Králové se změnilo v bezbariérové hřiště, jež může využívat všech 220 handicapovaných dětí z místních speciálních škol. Zasloužily se o to občanské sdružení jejich rodičů, společnost na podporu mentálně postižených osob Skok do života a Fond T-Mobile, jenž projektu poskytl grant ve výši 60 tisíc korun.


“Bezbariérové hřiště dětem nabízí mnohem vhodnější podmínky využití, a to i v době mimo výuku. Grant, jenž byl z našeho fondu na výstavbu areálu vyčleněn, měl také vyjádřit podporu dlouhodobému úsilí Občanského sdružení rodičů při speciálních školách o zlepšování podmínek dětí s různým handicapem,” uvedla Martina Kemrová, senior manažerka firemní komunikace společnosti T-Mobile.


Prostor s parkovou úpravou, osazený původně jedinou prolézačkou, realizátoři projektu vybavili betonovými pingpongovými stoly, basketbalovými koši, houpačkou a dalším sportovním náčiním. “Hřiště bude sloužit dětem od tří let věku s tělesným nebo mentálním postiženým a dětem ze sociálně slabých rodin,” vysvětlil Pavel Zahálka, předseda občanského sdružení. “Nabídne však i lepší využití volného času mentálně postiženým dospělým lidem ze sdružení Skok do života. Většinou jsou to lidé, kteří z hradeckých speciálních škol vycházejí.”


Členové občanského sdružení, kteří při stavbě hřiště odpracovali řadu dobrovolnických hodin, věří, že nový prostor přispěje také ke zlepšení komunikačních dovedností a sociální integrace žáků speciálních škol. Jako motivace by mohly sloužit mj. turnaje a soutěže, jež se zde mají konat. Projekt bezbariérového hřiště má celkový rozpočet zhruba 115 tisíc korun. “Areál v okolí školy je dost velký pro případné vybavení dalším sportovním náčiním,” naznačil P. Zahálka jeho možnou budoucnost.

Občanské sdružení rodičů při speciálních školách funguje od roku 2005. Jedním z jeho hlavních cílů je zlepšování schopností postižených dětí tak, aby se po skončení školní docházky dokázaly snáze začlenit do běžného života. Fond T-Mobile funguje již třetím rokem. Letos podpoří 99 projektů celkovou částkou 6,13 mil. Kč. Prostředky určené Královéhradecku spravuje Nadace VIA, která v tomto roce vybrala 26 projektů, jež získají celkem 1,4 milionu korun.