Mezinárodní soutěž v kresleném humoru se do Hradce Králové vrátila po šestileté přestávce, aby navázala na tradici sedmi ročníků pořádaných v Hradci Králové jako bienále. Letos se návštěvníkům představí práce autorů tohoto žánru z celého světa. Ti ve svých kresbách zpracovávali téma Kolo – vynález, který rozhýbal lidstvo. Soutěž pořádá Česká unie karikaturistů (člen světové federace karikaturistů FECO) ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové za podpory statutárního města Hradec Králové.

Cílem je i zvýšit povědomí o Hradci

Česká unie karikaturistů (ČUK) byla založena 10. března 1990 z iniciativy novináře Ivana Hanouska a sdružuje autory kresleného humoru a karikaturisty z České republiky a za určitých podmínek i z jiných zemí. ČUK je členem mezinárodní organizace FECO (Federation of Cartoonists´ Organisations). Česká unie karikaturistů je profesní organizací, plnící zejména úlohu servisního centra pro své členy. Je pořadatelem či spolupořadatelem mnoha ročníků domácích i mezinárodních soutěží v kresleném humoru. Tak je tomu i v případě soutěže Humorest 2014.

Cílem organizátorů je znovu obnovit a zachovat v metropoli východních Čech prestižní mezinárodní soutěž a zvýšit ve světě povědomí o Hradci Králové jako o významném nositeli kulturních hodnot. I proto se Humorest 2014 objevil v kalendáři akcí Calendarium Regina, do kterého město zařazuje jen ty nejvýznamnější kulturní události roku.

Vyhlášení soutěže, tématu a pravidel se uskutečnilo v březnu 2014. V polovině května byla uzávěrka prací a v červnu zasedla mezinárodní hodnotící komise. Letos pořadatelé předpokládali účast cca 150 soutěžících ze třiceti zemí světa. Zájem o soutěž však zdaleka předčil jejich očekávání. Přihlásilo se nakonec 303 autorů ze 49 zemí světa, kteří poslali celkem 627 kreseb.

Porota ve složení Sławomir Łuczyňski (karikaturista, předseda poroty, Polsko), Karol Čizmazia (karikaturista, Slovensko), Zuzana Rychterová (Knihovna města Hradce Králové), Ivan Hanousek (novinář, publicista, Česká republika), Lubomír Lichý (karikaturista, ČR), Jiří Novák (karikaturista, ČR), Břetislav Kovařík (předseda ČUK, ČR) měla proto při výběru osmi nejlepší prací poměrně náročnou úlohu.

Díla je možné vidět až do listopadu

Mezinárodní soutěž vyvrcholí ve čtvrtek 2. října, tedy právě dnes. Od 16 hodin je naplánována tisková konference pro novináře a v 17 hodin zahájí slavnostní předávání cen vítězům a vernisáž výstavy nejlepších prací soutěže. Obojí se koná v Knihovně města Hradec Králové, která se ujala hostitelství soutěže. Slavnostní odpoledne se připravuje ve víceúčelovém sálu nové ústřední budovy (ulice Wonkova 1262/1a).

Výstava soutěžních prací tu pak bude pro veřejnost přístupná až do 21. listopadu, vždy v otevírací době knihovny. Kromě toho bude na vernisáži k dispozici katalog, ve kterém budou otištěny vítězné práce a také výběr z dalších karikatur zaslaných do mezinárodní soutěže Humorest 2014.

Břetislav Kovařík