HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM
v Hradci Králové
Zámeček 456, 500 08 Hradec Králové
tel.: 495264087, 495270959, www.astrohk.cz

říjen 2008


PUTOVÁNÍ ZA SLUNEČNÍMI HODINAMI

sobota 4. října 2008 10:00 – 14:00
Procházka Hradcem Králové
sraz u staré nemocnice v Nezvalově ulici

Samozřejmě, že nejde o obyčejnou sobotní dopolední procházku, ale o poznávací výpravu za slunečními hodinami v Hradci Králové s odborným výkladem. Na dopolední výlet navazuje odpoledne seminář o slunečních hodinách na hvězdárně.

sobota 4. října 2008 16:30
Seminář o slunečních hodinách
přednášejí Jaromír Ciesla, Miloš Nosek, Miroslav Brož, Karel Bejček

Na semináři se sejdou stavitelé a obdivovatelé slunečních hodin se svými příspěvky o nových a zajímavých slunečních hodinách u nás i ve světě. Seminář je přístupný veřejnosti.

neděle 5. října 2008 8:00 – 16:00
Automobilový výlet
sraz u hvězdárny
trasa: Dobruška, Nové Město n. Metují, Náchod, Hronov, Police n. Metují,
Teplice n. Metují a zpět
doprava na vlastní odpovědnost auty účastníků

Další „etapa“ oblíbené rallye po slunečních hodinách. Podrobnosti o trase a místech, jejichž návštěva je v itineráři, najdete na internetu:
http://www.astrohk.cz/ashk/slunecni_hodiny/podzim2008.php

PŘEDNÁŠKY

sobota 11. října 2008 17:00
Globální oteplování: mýty a skutečnosti
(klimatická změna z pohledu astronomie)
přednáší Roma Šula

Další z cyklu přednášek k Mezinárodnímu roku planety Země. Podíváme se na tolik diskutované a poněkud módní téma z hlediska energetické bilance planety jako vesmírného tělesa. Přednášející je pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. v Ondřejově.


pátek 17. září 2008 20:00
Nad pampou sa blýska

(kosmické záření rekordních energií)
přednáší RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Přednáška o úspěšné observatoři Pierra Augera, která se zaměřuje na detekci kosmického záření. Na stavbě a práci observatoře umístěné pod jihoamerickými Andami se podílejí i čeští vědci. Přednášející je pracovníkem Fyzikálního ústavu AV ČR., v. v. i.


Jan Veselý, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové