Zákony odvádějí pozornost pedagogů od jejich základního úkolu, a tím je vzdělávání žáků. Stále se zvyšující důraz na práva dětí a nedostatečné vymezení jejich povinností se stává dle odborníků největším problémem, který lze řešit mnohdy jen obtížně.

„Řídím se pouze smysluplnými vyhláškami. Když se tu objeví člověk s tím, že něco nedodržuji, budu rád, že mi poradí, jak to vyřešit. V tomto školství by bylo vážně hloupé, kdybychom se i my chovali nesmyslně,“ řekl ředitel Základní a mateřské školy Nový Hradec Petr Cvrček.

Největší nepříjemností jsou neúměrně vysoké náklady na dodržování bezpečnosti a ochrany způsobu práce, hygieny a požární ochrany. Tyto částky se pohybují ve statisících, což je pro většinu škol na Hradecku přinejmenším nepříjemné. Týká se to například vybavení hřišť a zahrad.

Umělecké školy však trápí hlavě plnění učebních plánů. Právě ty jsou totiž z hlediska nákladů nejnáročnější.

„Zatím se nám daří plány dodržovat, ale zmenšující se objem finančních prostředků na jejich realizaci je bolestí všech uměleckých škol,“ uvedl Petr Fiala, ředitel Základní umělecké školy, Habrmanova.

Zcela nesmyslné je financování provozních zaměstnanců škol. Odvíjí se nepochopitelně od počtu dětí.

„Ve výsledku to znamená, že odchodem jednoho žáka z každé třídy bych měl snížit i počet uklizeček, školníků a dalších zaměstnanců. Ve skutečnosti k žádnému snížení provozu nedojde, protože plocha na úklid je přece stále stejná,“ sdělil Eduard Hlávka, ředitel Základní a mateřské školy Štefcova.

Většina ředitelů mateřských škol si stěžuje na nepropojenost školských zákonů a vyhlášek vůči oblasti sociální. Matkám na mateřské dovolené je prý umožněno, aby dítě dávaly do školky jen na čtyři hodiny denně, nebo pět dní v měsíci, ale na toto dítě už škola dostane pouze poloviční normativ.

I hygiena zde má velký vliv. Její požadavky na počet WC a umyvadel nebere v potaz, že je rozdíl mezi počtem dětí zapsaných a do školky opravdu docházejících. Nehledě na to, že jdou na toaletu dle potřeby, a ne všechny najednou. Pro splnění normy tedy musí být ve třídách vždy jeden záchod na pět dětí.

Oproti mateřským školám vidí situaci smířlivěji někteří ředitelé škol základních.
„Na tvorbu vyhlášky máme vliv také my samotní. Vše do předpisů přece nelze dát, a co nevyhovuje jedné škole, druhé může připadat samozřejmé,“ dodal Petr Fiala. (pk)