„Tak málo vody v Bystřici za celých třicet let, co tu bydlím, nepamatuji," kroutí hlavou při pohledu na téměř vyschlé koryto přítoku řeky Cidliny starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil. Město v záplavové oblasti totiž většinou trápí přesně opačný problém. „Jen doufám, že se příroda nerozhodne si všechno to vedro a sucho prudce vynahradit," říká starosta Uchytil. Meteorologové ale místo ochlazení věstí další vedra, pršet má navíc jen málo. Navzdory spalující předpovědi však v Chlumci žádná omezení spotřeby vody zavést neplánují: „Máme štěstí, že můžeme čerpat nejen z povrchových vod, ale také z hlubinných vrtů z oblastí Náchodska a Chrudimska. Byl jsem ubezpečen, že nám žádné zákazy zalévání a podobně nehrozí, " uklidňuje Uchytil.

V Třebechovicích město kropí hasiči

Podobně jsou na tom i Třebechovice pod Orebem – tam kvůli vleklým vedrům vyschnul drobný přítok rybníčku v Boře, zákaz zalévání nebo napouštění bazénů ale zatím nehrozí ani tam. „Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové ani Královéhradecká provozní nás zatím neupozornily, že bychom měli naše občany v užívání vody nějak omezit. V týdnu jsme centrum města nechali pokropit  vodou a stejně jako všude se to vedro snažíme zvládat, jak nejlépe umíme," sdělil starosta Třebechovic Jiří Němec. Tvrzení obou starostů Deníku potvrdilo i samo vedení Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, v okrese žádný problém se zásobami pitné vody není.

V Novém Bydžově platí upozornění

Upozornění od radnice, aby vodou maximálně šetřili, dostali lidé v Novém Bydžově už před téměř dvěma týdny. Tamní zastupitelé vydali varování, ve kterém místní nabádají k maximálnímu omezení čerpání vody z vodotečí: „Vzhledem ke stávajícímu období bez vydatných srážek a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace na vodních tocích městský úřad vyzývá občany k maximálnímu omezení čerpání vody z vodotečí. V případě, že nedojde ke zlepšení situace, je pravděpodobné, že bude vydán zákaz tuto vodu odebírat," stojí ve výstraze novobydžovského šéfa Odboru výstavby a životního prostředí Jana Rejthárka. Starosta Pavel Louda k tomu dodává: „Teď už abychom se snad začali modlit, aby konečně zapršelo."