„Na podporu dosáhnou ti studenti, kteří splní předem dané podmínky, mají trvalé bydliště v Hradci Králové a nepřekročili věkovou hranici 26 let," uvedla mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková s tím, že u nadaných studentů se předpokládá umístění na předním místě ve vědomostních soutěžích počínaje krajskou úrovní, kterými se prokazuje úroveň znalostí, a to jinde, než ve vlastní škole. „Dále ti, kteří dosáhli jednorázového ocenění studentské vědecké práce vysoké úrovně nebo s tematikou přínosnou pro Hradec Králové," říká.

Nemajetní studenti mohou na příspěvek dosáhnout, pokud žijí v rodině, jejíž celkový příjem nepřesáhne 2,4násobek životního minima. „Se svou žádostí mohou rovněž uspět studenti živící se prokazatelně samostatně, nebo ti, kteří se nikoliv vlastní vinou dostali do nepříznivé životní situace," doplňuje Vlčková. „Formuláře žádostí jsou k dispozici na magistrátním odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže a na webových stránkách odboru školství. Termín odevzdání žádosti je stanoven do 31. května. O způsobu rozdělení a přiznání příspěvku rozhodne správní rada nadačního fondu. Konečné schválení náleží zřizovateli zastupovaném v tomto případě Radou města Hradec Králové," sdělila vedoucí odboru školství Alena Synková.