V pátek 9. března se prapor rozvine na stožáru krajského úřadu. „Tento čin chápu jako projev solidarity lidem, kteří nežijí ve svobodné společnosti. Tíhu totality jsme sami v minulosti pocítili. A v té době i nám ostatní státy vyjádřily podporu. Nyní jsme to my, kdo je odpovědný za druhé a vyvěšením vlajky dáváme jasně najevo, že svoboda a demokracie jsou pro nás prioritou,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Derner.

Tibetská vlajka zavlaje i na jednom ze stožárů před hradeckým magistrátem. Stane se tak 10. března. Třetí institucí, která si vyvěšením vlajky připomene Tibetské národní povstání z roku 1959, při kterém bylo tehdy zabito přes 86 tisíc Tibeťanů a poté byl nucen odejít do exilu nejvyšší představitel Tibetu, čtrnáctý dalajláma, se stane Univerzita Hradec Králové, která vlajku vyvěsí na Rektorátu.