„Třebaže vysvědčení není z nejlepších, je zapotřebí dítě i za průměrné výsledky pochválit. Vždyť se jedná 
o výsledek jeho celoroční práce! Nemá smysl mu cokoliv vyčítat, natož pak začít křičet. Důležité je nezačít dítě porovnávat s jinými žáky, natož pak se starším 
a úspěšnějším sourozencem. Zároveň neuškodí podívat se nejprve na své studijní výsledky a až poté jednat," říká psycholog Jan Lašek.

Radek Kozel