Bruslařskému klání s názvem Nestlé Life In Line 2008 bude patřit silnice od nákupního střediska Hvězda až po křižovatku Benešovy třídy s ulicí Jana Masaryka, a to v obou směrech.
Uzavřena tedy bude třída Edvarda Beneše a Štefánikova ulice. Závody také odkloní linky MHD číslo 18, 23, 24, 25, 27 a 28.