Ty vznikly v dílně Jana Háska a pro fakultu jsou znakem samotné existence. „Pro nás vyjadřují vážnost vysokého školství a jsou symbolem identity fakulty, vyjadřují také její odborné zaměření,“ prozradil Petr Grulich, děkan fakulty humanitních studií.