„Do letních prázdnin bychom mohli znát vítěznou firmu, která systém dodá a nainstaluje. Realizace se pak předpokládá v letech 2020 až 2022, v provozu by měl být systém od roku 2023,“ uvedl náměstek primátora Jiří BLáha. Celková hodnota zakázky by měla být zhruba 419 milionů korun.

Součástí systému budou nové semafory, datové sítě, senzory či moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. Navíc umožní preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd složek IZS. V Hradci Králové bude IDS složený ze šesti základních modulů, z nichž čtyři tvoří páteřní prvky celého systému, dva jsou jakousi nadstavbou a nemusí být v provozu nebo se mohou doplnit o jiné další.

Všechny jednotlivé funkce byly průběžně konzultovány s Policií ČR, odborem dopravy magistrátu, hradeckou městskou policií či technickými službami.