Obíhání množství úřadů při hlášení různých změn? Brzy už by to mohla být minulost. Postarají se o to základní registry, o jejichž zavedení se hovořilo i na v pondělí zahájené konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Aldisu.

„Uvedu praktický příklad: co to bude znamenat pro občana, který mění trvalé bydliště. Dnes musí oběhat obecní úřad, správu sociálního zabezpečení, finanční úřad a spoustu dalších veřejných institucí, kde změnu nahlásí. Po zavedení základních registrů se dostaví na městský úřad, kde jednou nahlásí změnu a všechno ostatní se provede samo. Od finančního úřadu až třeba po zdravotní pojišťovnu,“ uvedl náměstek ministra vnitra pro informatiku Jaroslav Chýlek.

Na zavedení základních registrů vydělají také veřejné instituce, které budou mít k dispozici vždy aktuální údaje, což dnes neexistuje.

„Věřím, že se zkušebním provozem začneme od 1. července 2010, od 1. července následujícího roku, nejpozději od 1. července 2012, očekáváme ostrý start,“ přiblížil časový plán ministr vnitra Martin Pecina.

Konference Internet ve státní správě a samosprávě, kterou každoročně hostí Hradec Králové, patří k největším konferencím svého druhu v Evropě. „V současné době se jen těžko najde jiná podobná akce, kde se na jednom místě sejde dva a půl tisíce lidí, jejichž zaměstnáním a často i koníčkem jsou aktivity spojené s rozvojem informatizace veřejné správy,“ je přesvědčen výkonný ředitel konference Tomáš Renčín.