Kromě pomoci investorům chce svým vzkazem radnice vyřešit i dlouhotrvající problém s parkováním v tomto místě.

„Rada města schválila na svém zasedání podnět ke zrušení regulačního plánu zóny Aldis, kterou nahradí územní studie," prozradil Deníku náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich s tím, že vedení města k tomuto kroku vedlo několik důvodů.

Hlavní myšlenka je opřena o koordinaci záměrů investorů, ale i o projekt města, tedy lávku, která má spojit střed města s touto lokalitou.

Radnice chce ve studii vyřešit také napojení lokality na druhý silniční okruh a spojení s městem v podobě nově vybudovaných zastávek MHD. Dalším z důvodů byla změna legislativy.

„Dále chceme pomoci všem investorům. Například ČSOB, která tu má záměr vystavět své sídlo, firmě Enteria, jež tu hodlá vystavět nový bytový komplex. Součásti studie bude i územní rezerva pro Aldis," doplnil informace Jindřich Vedlich s dodatkem, že studie se koordinuje se všemi dotčenými subjekty a je koncipována tak, aby na sebe všechny projekty, se kterými se v zóně Aldis počítá, na sebe navazovaly a nikterak spolu nekolidovaly. Podle náměstka bude první stavbou, která „otevře" Aldis, právě lávka. Tu by dělníci mohli začít stavět již za půl druhého roku.